List do rodziców

Muzyka to zbiór uporządkowanych myśli, doznań i uczuć. Od tysięcy lat kształci świadomość i inteligencję. Uczy dobierania słów w rozmowach towarzyskich, czyni ludzi opanowanymi, spokojnymi, pełnymi radości życia rodzinnego i towarzyskiego. Wymienione zalety uczenia się muzyki to zaledwie część tego, co można zdobyć poza poprawnym śpiewaniem, bądź grą na instrumentach muzycznych. W muzyce można wyodrębnić ścisłe powiązania zachowań ludzkich w sytuacjach trudnych, od wieku niemowlęcego aż do późnej starości. Ma to ścisły związek z kształtowaniem się komórek mózgowych odpowiedzialnych za prawidłowe zachowania i ogólny stan zdrowia. Muzyka towarzyszy nam przez całe życie, niejednokrotnie niezauważalnie wprowadza nas w nastrój melancholii, wyzwala nas z niedawno przebytych przykrych przeżyć, kłopotów, których dostarcza nam codzienne życie. Czyni opanowanymi i odpornymi na stresy. Domy, w których ktoś muzykuje, są bardzo towarzyskie. Ludzie chętnie dzielą się z innymi swoimi dobrami, dobrymi radami, są otwarci na krzywdę innych. W rodzinach, w których gości muzyka, występuje pełna harmonia, zrozumienie i miłość. Odkrywajmy w swoim otoczeniu talenty muzyczne, gdyż jest to rzadki dar, a odkryty musi być pielęgnowany, pogłębiany i kształtowany pod opieką profesjonalisty, którym jest muzyk posiadający fachową wiedzę nauczania.